line

ПОСЛУГИ icon

ПОСЛУГИ
 • Збільшення видобутку
 • Зменшення впливу на довкілля
 • Розробка зрілих родовищ та захист довкілля

Професійний нафтогазопромисловий підхід та традиції енергетичної незалежності.

Наша ніша — збільшення видобутку на зрілих нафтогазових родовищах. Ми інвестуватимемо та братимемо на себе виконавчі та виробничі ризики, не переймаючи права власності на продукцію або запаси.

Збільшення видобутку

Наші послуги – це наші інвестиції, спрямовані на збільшення видобутку, запасів та продовження строку економічно доцільної експлуатації нафтогазових родовищ, на яких ми виступаємо як оператор.

Наші технічні можливості та досвід зосереджені на відповідних цільових технологіях і процесах відновлення старих свердловин і зрілих нафтогазових родовищ.

Як правило, ми інвестуємо в омолодження таких активів, беручи на себе виконавчі та додаткові виробничі ризики шляхом укладання довгострокових Договорів зі збільшення видобутку (ДЗВ).

Ключові
компетенції
 • Аналіз надр та моделювання колекторів.
  close

  Ми створюємо нові бази даних та нові моделі колекторів, збираючи, коригуючи, конвертуючи в цифровий формат і об’єднуючи старі дані свердловин та колекторів, які можуть бути доступні всім відповідним користувачам. Придбання нових даних здійснюється для доповнення та інтеграції з наявними даними. На основі нової бази даних та моделей процес оцінки можливостей збільшення видобутку охоплює всі ключові дисципліни, які є складовими процесу вивчення колекторів: геофізику, геологію, петрофізику, розробку колекторів, технологію видобування та закінчення свердловин. Для ефективного скринінгу та ранжування можливостей було розроблено спеціальне програмне забезпечення та робочі процеси. Найкращі практики та аналіз відмов реєструються та поширюються серед членів команди для постійного вдосконалення процесів.

 • Інтенсифікація, контроль виносу піску та води.
  close

  Ми вдосконалюємо й оптимізуємо наявні компоновки закінчування та системи механізованого видобутку, використовуючи електричні гвинтові насоси (ЕГН), електричні відцентрові насоси (ЕЦН), штангові глибинні насоси (ШГН), лінійні штангові насоси (ЛШН), системи газліфту, швидкісні та капілярні НКТ та системи подвійного закінчування.

 • Системи механізованого видобутку та закінчування свердловин.
  close

  Ми вдосконалюємо й оптимізуємо наявні компоновки закінчування та системи механізованого видобутку, використовуючи електричні гвинтові насоси (ЕГН), електричні відцентрові насоси (ЕЦН), штангові глибинні насоси (ШГН), лінійні штангові насоси (ЛШН), системи газліфту, швидкісні та капілярні НКТ та системи подвійного закінчування.

 • Забезпечення потоку.
  close

  Забезпечення отримання безперервного успішного та економічно рентабельного потоку вуглеводнів від пласта до точки продажу може бути складним завданням на зрілих нафтогазових активах. Ми маємо глибокі знання в області розробки рецептур розкислювачів H2S, поверхнево-активних речовин та розчинників, інгібіторів парафіноутворення, інгібіторів осаду, інгібіторів корозії та емульгаторів.

 • Оптимізація технологічних процесів
  close

  Як правило, наземні споруди та виробничі процеси є розробленими для пікового рівня видобутку, набагато вищого за фактичний, із застосуванням технологій та екологічних обмежень, відмінних від тих, які наразі існують. Тому ми зосереджуємося на оптимізації та модернізації наземних об’єктів, автоматизації систем моніторингу в реальному часі та ефективній реорганізації персоналу.

 • Вторинне та третинне вилучення.
  close

  Підтримання тиску є основним завданням на зрілих нафтогазових родовищах. Ми маємо внутрішній досвід та потужності для виконання заводнення, нагнітання полімерів, ензимних біо-ПАР та закачування CO2.

 • Зменшення впливу на довкілля

  Скорочення впливу робіт на довкілля і продовження строку експлуатації активів.

  Зазвичай ми опікуємося родовищами, які розроблялися й досягли свого піку видобутку багато років тому. Ми оптимізуємо виробничі процеси, щоб адаптуватися до нових обсягів видобутку шляхом впровадження нових ефективних технологій та перепроєктування наземних об’єктів та технологічних процесів.

  Енергетична ефективність

  Ми постійно шукаємо кращі рішення для покращення енергетичної ефективності нашої компанії. проводячи регулярний аналіз для зниження впливу енергоспоживання на нашу діяльність.

  Ми впровадили сертифіковану систему енергетичного управління, що відповідає вимогам стандарту SR EN ISO 50001: 2011.

  Система енергетичного управління дозволяє нам виконувати свої зобов’язання, доводити відповідність вимогам міжнародних визнаних стандартів та застосовним законодавчим вимогам, а також вживати необхідних заходів для поліпшення результатів нашої роботи.

  Скорочення атмосферних викидів парникових газів

  Основними причинами викидів парникових газів на зрілих нафтогазових родовищах є витоки метану на старих трубопроводах, застарілих та завеликих наземних спорудах, нерегулярне спалювання на факелах та надмірне споживання енергії.

  Ми зосереджуємо наші інвестиції на зниженні впливу цих трьох факторів шляхом удосконалення, модернізації та скорочення наземних споруд.

  Впровадження лазерних метанодетекторів, підключених до нашої системи моніторингу в режимі реального часу, дозволило зменшити обсяг витоків завдяки швидшому втручанню.

  Зменшення забруднення ґрунту

  Забруднення ґрунту вимірюється кількістю і масштабом розливів, які впливають на ґрунт.

  Наші можливості зосереджені на скороченні кількості розливів, а також ранньому виявленні розливів та вжитті відповідних заходів. Ми розробили запатентовану систему моніторингу витоків у режимі реального часу, яка пришвидшує їх виявлення та усунення, а також дозволяє аналізувати тенденції, допомагає нам передбачити майбутні проблемні зони для профілактичного обслуговування.

  Управління водними ресурсами

  Як правило, водні свердловини використовуються для промислового та побутового водопостачання.
  Основними споживачами води є котельні технологічної пари, системи охолодження компресорів, внутрішньо свердловинні операції, а також операції з очищення бурового обладнання і трубних виробів.

  Наш досвід та можливості зосереджені на:

  • Введення в дію систем точного і надійного вимірювання споживання води для його подальшого аналізу та оптимізації;
  • Скорочення кількості обладнання, яке дозволяє прибрати котельні зі складу наземних споруд;
  • Заміна старих енерговитратних котлів, нагрівачів та веж водяного охолодження на ефективніше обладнання;
  • Ремонт або заміна водопроводів та систем гідрантів, на яких були зареєстровані витоки.

  Управління стічними водами на об’єктах інфраструктури та бурових установках здійснюється відповідно до плану екологічного управління для забезпечення відповідності скидання стічних вод вимогам законодавчих актів та стандартів.

  Розробка рішень для видобутку важковилучуваного газу

  Ми маємо досвід і можливості для реалізації, наприклад, рішень із переробки газу в енергію, які допомагають стабілізувати видобуток нафти на родовищі мірою збільшення газового фактору із часом.

  Такі рішення включають стиснутий (СNG) та скраплений (LNG) природний газ.

  Управління відходами

  Управління відходами є важливою частиною екологічного контролю, необхідного для управління процесом видобутку нафти та газу у чистий та екологічний спосіб. Як небезпечні, так і безпечні відходи потребують належного управління відповідно до законодавчих вимог.

  Для мінімізації кількості відходів, які утворюються в результаті виробничої діяльності, розглядаються такі фактори:

  • Скорочення наземної інфраструктури для відповідності цілям скорочення впливу;
  • Скорочення втрат матеріалів шляхом дотримання дисципліни, приписів та специфікацій;
  • Виконання програми профілактичного обслуговування для скорочення втрат через технічні відмови/інциденти;
  • Використання правила “перший прийшов, перший пішов” для використовуваної сировини.

  Розробка зрілих родовищ та захист довкілля

  Ми вживаємо певні кроки для чистоти довкілля після закінчення наших операцій, повертаючи зрілі родовища природі за підтримки наших екологів та фахівців з рекультивації ґрунтів.

  Ми є однією з небагатьох компаній в нашому бізнес-сегменті, яка не тільки зосереджується на оптимізації та продовженні строку експлуатації зрілих активів, розроблених десятки років тому, але і забезпечує їх ефективну ліквідацію та виведення з експлуатації. Після завершення строку їхньої експлуатації ми залишаємо їх в такому стані, ніби промислова діяльність ніколи не здійснювалась на їх території. Наші пріоритети полягають у передачі місцевому населенню чистого незараженого ґрунту і відновленого довкілля.

  Ми сповідуємо сильну культуру захисту довкілля, і в кожній країні, де ми працюємо, 100% нашого персоналу та керівництва складають місцеві фахівці. Це підвищує відданість принципам роботи в найчистіших і найбезпечніших умовах.

  Спеціальна команда екологів і фахівців із рекультивації ґрунтів перевіряє кожен проєкт, над яким ми працюємо, або проводить комплексну перевірку нових проєктів.