line

SERVICII icon

SERVICII
 • Îmbunătățirea producției
 • Reducerea amprentei de mediu
 • De la ”matur” la natură

Între livrarea de servicii petroliere și operarea ca o companie petrolieră independentă.

Nișa noastră se concentrează pe îmbunătățirea zăcămintelor petroliere mature. Vom investi și ne vom asuma riscul de execuție și de producție fără a prelua producția sau rezervele.

Îmbunătățirea producției

Serviciile pe care le oferim reprezintă investiția noastră care vizează creșterea producției, a rezervelor și prelungirea vieții economice a zăcămintelor petroliere pe care le exploatăm.

Capacitățile și expertiza noastră tehnică sunt concentrate pe tehnologii și procese potrivite pentru sonde vechi și reabilitarea zăcămintelor petroliere mature.

De obicei, investim în întinerirea acestor active, asumându-ne riscuri de execuție și de producție incrementală prin Contracte de Îmbunătățire a Producției (PEC) pe termen lung.

Capabilități
de bază
 • Analiza subsolului și modelare de zăcământ.
  close

  Creăm noi baze de date și noi modele de zăcământ prin colectarea, corectarea, digitalizarea și agregarea datelor vechi la care au acces toți utilizatorii relevanți. Achiziționăm noi date pentru a completa și integra datele existente. Pe baza noii baze de date și a modelelor, procesul de evaluare a oportunităților de îmbunătățire a producției acoperă toate disciplinele cheie implicate în procesul studiilor de zăcământ: geofizică, geologie, petrofizică, inginerie de zăcământ, tehnologii de producție și echiparea sondelor. Am dezvoltat software-uri și fluxuri de lucru personalizate, pentru a analiza și clasifica eficient oportunitățile. Înregistrăm cele mai bune practici și analiza eșecurilor, diseminându-le în cadrul întregii echipe pentru a îmbunătăți continuu procesele.

 • Stimulări, controlul nisipului și a apei.
  close

  Avem experiență și expertiză vastă în ceea ce privește proiectarea pentru fracturarea hidraulică, selectarea tehnologiilor de închidere a apei, Gravel Pack, re-perforări, pulsații Wireline și diverse tratamente chimice.

 • Stimulare artificială și echipare
  close

  Îmbunătățim și optimizăm sistemul de echipare și stimulare artificială existent folosind Pompă cu Cavitate Progresivă (PCP), Pompă Electrică Submersibilă (ESP), Pompă cu Tije (SRP), Pompa cu Tijă Liniară (LRP), Stimularea gazelor, tub capilar și de velocitate și echipare duală .

 • Asigurarea fluxului.
  close

  Asigurarea unui flux de succes continuu și economic al debitului de hidrocarburi din zăcământ până la punctul de vânzare poate fi o provocare pentru activele petroliere mature. Am dezvoltat cunoștințe aprofundate în legătură cu proiectarea rețetelor de epurare H2S, tensioactivi și dizolvanți, inhibitori de parafină, inhibitori de scară, inhibitori de coroziune și emulgatori.

 • Optimizarea proceselor.
  close

  De cele mai multe ori, instalațiile de suprafață și procesele de producție au fost gândite pentru nivelul înregistrat în vârful producției, acesta fiind mult mai mare decât volumele care pot fi, de fapt, extrase. Astfel, ne concentrăm pe optimizarea și modernizarea instalațiilor de suprafață, automatizarea, monitorizarea în timp real și reorganizarea suplă a forței de muncă.

 • Recuperare secundară și terțiară.
  close

  Menținerea presiunii este principala provocare a zăcămintelor mature. Astfel, avem expertiză internă și capabilități în ceea ce privește injecția de apă, injecția de polimeri, bio-tensioactiv, injecția de enzimă și injecția de CO2.

 • Reducerea amprentei de mediu

  Reducerea amprentei ecologice a operațiunilor și extinderea duratei lor de viață.

  De obicei, intervenim în zăcăminte care au fost dezvoltate și au atins producția maximă în urmă cu mulți ani. Vom optimiza procesele de producție pentru a ne adapta la noile volume de producție prin implementarea de noi tehnologii eficiente și reproiectarea instalațiilor și proceselor de suprafață.

  Eficiența energetică

  Căutăm continuu cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea performanței noastre energetice, efectuând analize regulate pentru a reduce impactul asupra consumului de energie al operațiunilor noastre.

  Am implementat un sistem certificat de gestionare a energiei conform cerințelor SR EN ISO 50001:2011.

  Sistemul de gestionare a energiei ne permite să ne îndeplinim angajamentele, să dovedim conformitatea cu cerințele standard recunoscute la nivel internațional și cu prevederile legale aplicabile, precum și să luăm măsuri atunci când este necesar pentru a îmbunătăți performanțele noastre.

  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

  Principalii contribuitori ai emisiilor de GES în activele petroliere mature sunt scurgerile de metan de la conductele vechi și instalațiile de suprafață depășite și supradimensionate, arderea neobișnuită și consumul excesiv de energie.

  Ne concentrăm investiția în reducerea impactului acestor trei contribuabili prin îmbunătățirea, modernizarea și reducerea amprentei instalațiilor de suprafață.

  Implementarea detectoarelor de metan laser conectate la sistemul nostru de monitorizare în timp real a contribuit la reducerea volumului scurs cu o intervenție mai rapidă.

  Reducerea contaminării solului

  Contaminarea solului se măsoară după numărul și severitatea scurgerilor care afectează solul.

  Capabilitățile noastre sunt axate pe reducerea numărului de scurgeri, precum și pe cea a timpului necesar pentru detectare și intervenție. Am dezvoltat un sistem patentat de monitorizare a scurgerilor în timp real, care reduce timpul de intervenție și, de asemenea, analizează tendința, ajutându-ne să prezicem zonele unde pot apărea probleme, astfel că putem face întreținere preventivă.

  Managementul apei

  De obicei, sondele de apă sunt utilizate pentru a furniza apă în scopuri industriale și menajere.
  Marii consumatori de apă sunt cazanele care furnizează abur tehnologic, sistemul de răcire a compresorului, operațiunile de intervenție în sondă și curățarea forajului și a echipamentelor/a materialelor tubulare.

  Experiența și capacitățile noastre sunt concentrate spre:

  • Introducerea măsurătorilor precise și fiabile ale consumului de apă pentru a le analiza și optimiza ulterior;
  • Micșorarea inventarului parcurilor, eliminând astfel cazanele din instalațiile de suprafață;
  • Înlocuirea cazanelor vechi, a încălzitorilor și a turnurilor vechi de răcire a apei cu echipamente mai eficiente;
  • Repararea sau înlocuirea conductelor de apă și a sistemelor de hidrant în care s-au înregistrat scurgeri.

  Toate apele uzate de la instalații și de la amplasamentul sondei sunt gestionate conform Planului de management de mediu pentru a ne asigura că evacuarea efluenților respectă cerințele legale și standardele.

  Soluții pentru gaze nerecuperabile

  Avem experiența și capabilitățile pentru a implementa, de exemplu, soluții de tipul gas to power care ajută la sustenabilitatea zăcământului petrolier pe măsură ce raportul de gaz crește în timp.

  Alte soluții includ gazul natural comprimat (CNG) și GNL (gaz natural lichefiat).

  Gestionarea deșeurilor

  Gestionarea deșeurilor este o parte importantă a controlului de mediu necesar pentru gestionarea procesului de producție petrolieră într-un mod curat și ecologic. Atât deșeurile periculoase, cât și cele nepericuloase ar trebui gestionate în mod corespunzător, conform cerințelor legale.

  Pentru a reduce la minimum cantitățile de deșeuri generate de activitatea de producție, se iau în considerare următoarele:

  • Reducerea dimensiunii pentru a se potrivi amprentelor facilităților de suprafață;
  • Reducerea pierderilor de materiale prin respectarea disciplinei, prescripțiilor și specificațiilor tehnologice;
  • Efectuarea programului de întreținere preventivă pentru a reduce pierderile cauzate de defecțiuni / incidente tehnice;
  • Utilizarea regulii „primul venit, primul plecat” pentru materiile prime utilizate.

  De la ”matur” la natură

  Luăm o serie de măsuri pentru a lăsa mediul încpnjurător curat după ce operațiunile noastre se încheie, readucând câmpurile mature la starea lor inițială cu ajutorul ecologiștilor și experților noștri de remediere a solului.

  Suntem una dintre puținele companii din segmentul nostru de activitate care nu numai că se concentrează pe optimizarea și extinderea vieții activelor mature, dezvoltate cu zeci de ani în urmă, ci asigură și abandonarea și dezafectarea eficientă a acestora. La sfârșitul vieții lor economice, le lăsăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic industrial acolo. Prioritatea noastră este să lăsăm un sol curat, decontaminat și un mediu reabilitat pentru populațiile locale.

  Avem o cultură puternică de protecție a mediului în fiecare țară în care funcționăm, 100% din forța de muncă și conducerea noastră sunt locale. Acest lucru stimulează angajamentul de a lucra în cel mai curat și mai sigur mediu.

  O echipă dedicată de ecologiști și specialiști în remedierea solului examinează fiecare proiect pe care îl operăm, sau efectuează diligențele pentru noi proiecte.