Distincția Cea Mai bună Performanță de Mediu

premiu micPe data de 29 Mai 2017, OMV Petrom prin reprezentanții săi, Directorul General Executiv și Membrii ai Comitetului Director, a acordat companiei noastre, Expert Petroleum (PEC Timiș), Distincția Cea Mai bună Performanță privind Gazele cu Efect de Seră (GHG) și Apă, în cadrul OMV Petrom/Non Operated Assets.

  • Cea mai mare reducere a intensității GHG (46%) în 2016 față de 2015; PEC Timiș a înlocuit vechea tehnologie de De-gazolinare cu o tehnologie de Separare la Temperaturi Joase; o serie de parcuri de producție au fost transformate în puncte de colectare; îmbunătățiri la stațiile de compresoare
  • Cea mai mare reducere a intensității consumului de apa dulce (47%) în 2016 față de 2015
  • Cea mai mare reducere a consumului de apă dulce (280,000 m3) în 2016 față de 2015; Îmbunătățirea tehnologiei; Conversia parcurilor în Skid-uri (reducerea dimensiunii), și astfel eliminarea folosirii apei în noile facilități (Parcurile 3 și 4 Calacea, Parcul 11 Satchinez)