Dimensionate corect pentru nevoile QHSE specifice câmpurilor mature

Instalatii de suprafață depăsite: scurgeri de gaz, expunere la pericole…

 • Program de Integritate a activelor
 • Reorganizarea și modernizarea instalatiilor de suprafată
 • Solutii pentru zacaminte de gaz izolate
 • Planuri de urgență
 • Sistem de raportare si monitorizare a poluării

Fortă de muncă îmbătrânită: obiceiuri vechi, încredere mare, formă fizică slabă…

 • Managementul schimbării
 • Stimulente bazate pe conduita si performan-tele QHSE
 • Revitalizarea culturii QHSE: evenimente Kaizen, constientizarea formei fizice…

Zone periferice: un singur om în locație, comunicații slabe, distanță mare…

 • Automatizare si moni-torizare in timp real
 • Modernizarea sistemelor de comunicatie
 • Autorizarea si responsabilizarea QHSE la nivel de câmp

Depunem eforturi pentru a oferi un mediu de lucru curat și sigur pentru toți angajații, partenerii, contractorii și acționarii noștri și pentru comunitățile în care trăim și ne desfășurăm activitatea.

Am reusit, în medie, în 3 ani de investiții în câmpuri:

 • Să reducem intensitatea gazelor de seră cu 25%
 • Să reducem poluarea cu 40%
 • Să reducem scurgerile cu15%
 • Să avem locații fără personal, monitorizate de la distantă

Sistemul QHSE al companiei Expert Petroleum se bazează pe:

 • Instrucțiunile Asociației Internaționale ale Producătorilor de Țiței și Gaz (OGP)
 • Specificațiile Sistemului de Management al Sănătății și Siguranței în Muncă
 • Standardele internaționale pentru sistemele de management a mediului înconjurător, ISO14001
 • Principiile generale ale sistemului international de management al calității, ISO 9001

iso