Contracte de Îmbunătățire a Producției în Vestul României

Expert Petroleum este un operator important pe piața de țiței și gaze din Romania ce are peste 1000 de angajați și administrează și îmbunătățește în prezent 18 zăcăminte mature de țiței și gaze cu peste 600 de sonde active.

operations-map-ro2

Expert Petroleum administrează în Romania pentru OMV Petrom doua Contracte de Îmbunătățire a Producției cu durata de 25 de ani (15+10), înregistrând o producție de 6,000 boe/zi.

Începand cu 2013, Expert Petroleum a investit peste 50 milioane USD în programe CAPEX în aceste zăcăminte și am crescut producția cu peste 70% printr-o abordare sistematică și inovatoare în identificarea:

  • Gâtuirilor în facilitățile de suprafață
  • Oportunităților de optimizare ale liftărilor artificiale, ale mentenanței și ale programelor de intervenții la sonde
  • Studiilor de rezerve potrivite pentru a găsi oportunități de recuperare primară și secundară
  • Noilor reparații capitale (perforări, reechipări,  fracturare hidraulica, blocare flux apa, împachetări) și sonde noi

Printr-un amănunțit program de optimizare a operațiunilor, Expert Petroleum a redus:

  • OPEX/boe cu 45%
  • Intensitatea Gazelor cu Efect de Seră (tCO2 eq/ toe) cu 65%
  • Consumul de apă cu 60%
  • Coeficientul de intensitate energetică de 3 ori.