Звіт зі сталого розвитку за 2019 рік line

24го липня 2020 року компанія “Expert Petroleum” (XP) опублікувала Третій звіт зі сталого розвитку щодо здійснення виробничих операцій на території Румунії в 2019 році.

Звіт був підготований відповідно до останніх вимог ЄС до звітів про соціальні та екологічні впливи нашої діяльності та відповідно до стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (Базових вимог та Керівних вказівок для нафтогазового сектору G4).

Для підготовки більш повного та детального, у порівнянні із попереднім роком, звіту ми включили в цьогорічний Звіт зі сталого розвитку інформацію щодо усіх основних виробничих об’єктів компанії, діяльність на яких здійснювалась в 2019 році: тобто повітів Тіміші та Циклені, який не був включений в звіти попередніх років. Таким чином, наразі ми маємо повне уявлення про результати діяльності нашої компанії та її соціальні та екологічні впливи.

“Цей Третій звіт зі сталого розвитку, безумовно, є наразі найбільш докладним та інформативним, оскільки ми маємо за плечима кількарічний досвід звітності та аналізу показників нашої компанії в галузі сталого розвитку. Розпочавши новий діалог з усіма зацікавленими сторонами, ми додатково уточнили наші пріоритети. Я твердо вірю, що цей Звіт зі сталого розвитку висвітлює основи та причини стійкості компанії “Expert Petroleum”, відповідності нашої діяльності стандартам нафтогазової галузі та конструктивних відносин з нашими партнерами та громадами, в яких ми працюємо”, – сказав Девід Мартінон, Виконавчий директор.

Ключові аспекти Звіту зі сталого розвитку за 2019 рік.

  • Економічні показники: у 2019 році ми інвестували понад 15 мільйонів доларів США у збільшення довгострокової безпечності, екологічності та продуктивності виробничої діяльності на зрілих нафтогазових родовищ на ділянках Тіміш та Циклені;
  • Дотримання законодавства: у 2019 році на компанію “Expert Petroleum” не було накладено жодних штрафів або санкцій, пов’язаних із недотриманням законодавства, правил або законів про протидію корупції. Природоохоронними органами на наших виробничих об’єктах було проведено 27 перевірок, жодна з яких не виявила порушень;
  • Екологічні показники: інтенсивність витоків внаслідок здійснення діяльності  нашою компанією була знижена на 27% у порівнянні з 2018 роком, а загальний обсяг викидів парникових газів від нашої діяльності у 2019 році знизився на 24% порівняно з 2018 роком; інтенсивність викидів парникових газів від нашої діяльності у 2019 році знизилася на 21% порівняно з 2018 роком. Ми також на 20% зменшили обсяги спалювання та стравлювання, наближуючись до нашої мети Нульового спалювання та стравлювання, якої ми плануємо досягти у 2021 році;
  • Управління енергетичними ресурсами: загальне споживання енергії знизилося приблизно на 10% завдяки проведеній оптимізації наших операцій та експлуатованих об’єктів. З іншого боку, видобуток скорочувався ще швидше протягом відповідного періоду, а отже рівень споживання енергії дещо збільшився;
  • Управління водними ресурсами: обсяги відбору прісної води нашою компанією збільшилися на 3% у зв’язку із проведенням внутрішньосвердловинних робіт та ремонтних робіт на ділянці Циклені;
  • Управління відходами: у 2019 році ми спостерігали виняткове та значне збільшення обсягу відходів, генерованих внаслідок видалення накопичених осадів із старих резервуарів зберігання та інших матеріалів при реконструкції об’єктів в рамках впровадження заходів з модернізації та скорочення викидів;
  • Практики з техніки безпеки: незважаючи на наші зусилля, у 2019 році ми зафіксували 3 інциденти із тимчасовою втратою працездатності (LTI). Щодо всіх інцидентів були проведені ретельні розслідування. Результати розслідування стали для нас цінними уроками;
  • Управління ланцюгами постачання: витрати на товари та послуги в 2019 році склали 19 млн доларів США в порівнянні з 27 млн доларів США в 2018 році. За цей період ми співпрацювали з 341 постачальником, в основному з Румунії.

Завантажити повний текст Звіту зі сталого розвитку “XP sustaibility Report 2019” можна тут.